Upute kako doći do Tavern Arka Restorana

Tavern Arka Restoran se nalazi u “Zaton” zaljevu (sjeverna obala Dubrovnika) na adresi: Na Ratu 3A Zaton.

Iz Dubrovnika, restoran je lako dostupan slijedeći obalnu cestu Jadrana prema Splitu, manje od 8 km od glavne luke u Dubrovniku.

Ako dolazite sa sjevera Hrvatske, Zaton je posljednji najveći zaljev kojeg morate proći prije ulaska u Dubrovnik preko mosta (preko rijeke “Rijeka dubrovačka”) do centra grada.

NEW RESTAURANT IN DUBROVNIK

NEWLY OPENED ON FRIDAY 15th July, 2016 in ZATON

FRESH SEAFOOD

OYSTERS, MUSSELS, SALMON, SEA BASS OR TUNA

FRESH MEATS

STEAKS, CUTLETS, CHOPS, RIBS & MORE

THE TAVERN ARKA BAR

FINE WINES & COLD BEERS, WHISKEYS & COGNACS…